Σχετικά με μας

Η All About Aquatics Greece & CyprusÔ συνιστά μια ένωση επαγγελματιών υγείας και άθλησης υπό την Δρ. Κοτζαμανίδου Χ. Μαριάνα, πτυχιούχο Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και Φυσικοθεραπείας (Α.Τ.Ε.Ι. Λαμίας), εγγεγραμμένη στο μητρώο Διδασκόντων Κέντρων Μεταλυκειακής εκπαίδευσης (§2 του άρθρου 6 του Ν.3696/2008, ΦΕΚ 177/ , τ.Α’) ;όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 45 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α) με αριθμό Μητρώου 27/2012.

Η κεντρική έννοια της φιλοσοφίας της Αll About Aquatics Greece & CyprusÔ έγκειται στην εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και άσκησης σε μεθόδους Υδρο-γυμναστικής (Aqua Fitness) και Υδροθεραπείας (Aqua Therapy) τεκμηριωμένης πρακτικής, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου οργανισμού Υγείας (World Health Organization https://www.who.int), της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Φυσικοθεραπείας (World Co-Federation of Physiotherapy World Physiotherapy),της Διεθνούς Ένωσης Σχολής Υδροθεραπείας με έδρα την Ελβετία (Association International Aquatic Therapy Faculty (Home (iatf.info).

Από το 2008 η All About Aquatics™ λειτουργεί σε επιλεγμένες πισίνες σε Ελλάδα και Κύπρο, παρέχοντας:

1.υπηρεσίες υδροθεραπείας

2.υπηρεσίες υδρογυμναστικής

3.υπηρεσίες θεραπευτικής άσκησης στο νερό για υγεία, απόδοση, ευρωστία και ευεξία σε ατομικό και ομαδικό πλαίσιο

4.υπηρεσίες εκμάθησης κολύμβησης και βρεφικής κολύμβησης σε ατομικό και ομαδικό πλαίσιο

5.υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών, εκπαιδευτικών και επιστημονικών συναντήσεων, ημερίδων, διημερίδων, σεμιναρίων και συνεδρίων με θέματα σχετικά με την υδροθεραπεία, τη θεραπευτική άσκηση στο νερό και την άσκηση εντός και εκτός νερού για υγεία, απόδοση, ευρωστία και ευεξία σε ατομικό και ομαδικό πλαίσιο
Όλες οι δραστηριότητες της All About Aquatics™ είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς και τις κατευθυντήριες οδηγίες της International Aquatic Therapy Faculty (ΙΑΤF) του Beco Αqua College . Η υψηλή ειδίκευση και εκπαίδευση των μελών της All About Aquatics™ οφείλεται, πέρα από την επαγγελματική κατάρτιση και εμπειρία, και από την απόκτηση πιστοποιήσεων από διεθνείς φορείς σε μεθόδους και επαγγελματικές δεξιότητες όπως:

● Bad Ragaz Ring Method (BRRM: PNF στο νερό)

● Halliwick

● Water Specific Therapy-Halliwick (WSTH)

● Water Specific Therapy in Pediatrics (WSTP)

● Clinical Ai-Chi

● Aqua Fitness-Υδρογυμναστική

● Aqua Therabands

● Aqua Pilates

● Baby Swimming-Βρεφική Κολύμβηση

● Αqua Fitness in Pregnancy and Postpartum –Υδρογυμναστική στην εγκυμοσύνη και τη λοχεία

● Proprioceptive neuromuscular facilitation (PNF)

● Constraint-Induced Movement Therapy (CIMT)

● Blackroll Fascial Release

● Blackroll Trigger Point Therapy

● Blackroll Functional Τraining


Όλες οι δραστηριότητες της All About Aquatics™ είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς και τις κατευθυντήριες οδηγίες της International Aquatic Therapy Faculty (ΙΑΤF) και του BECO Αqua College.