Ελένη Πάζιου

Professional experience
➢ Swimming coach in the sports club THIRD Heraklion from November 1, 2015 to July 31, 2019 to children aged 3 and over.
➢ Responsible swimming coach in a private pool on the peninsula in the AQUAVITA spa retreats group from October 1, 2019 to November 7, 2021 for children aged 2.5 years and over
➢ Responsible for water exercise programs for adults in the AQUAVITA spa retreats group from October 1, 2019 to November 7, 2021
➢ Responsible for exercise programs in 9water for people with disabilities in the AQUAVITA spa retreats group from October 1, 2019 to November 7, 2021
➢ Coach of therapeutic exercise programs in the water in the gym In the body from July 1, 2021.
➢ Individual treatment programs swimming training for people with disabilities, the elderly and pregnant women since 2015.
➢ Responsible for exercise programs on the ground and in the pool at the Gym en somatic from 2021
Workshop
➢ Participation in the Physical Education program of the Special Primary School for the Deaf & Hard of Hearing for the period from October 4 to November 30 and from April 27 to May 31 (2014-2015)
➢ Participation in the swimming program of Physical Education of the Special primary school for children with AUTISM for the period from February 11 to May 27 (2015)
➢ Voluntary employment in the branch of Recovery and Rehabilitation of Children with Disabilities in Thessaloniki of the social welfare center of the Region of Central Macedonia. Creative employment and entertainment for children and young people with severe / multiple disabilities (opening hours 17: 00-20: 00) with 33 three-hour attendances for the period October 2013 – June 2014 and October 2014- May 2015)
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
➢ Συμμετοχή στο 18ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στην Θεσσαλονίκη για το έτος 2015 με πρακτική συμμετοχή στους παρών τίτλους :
1) Άσκηση και Σύνδρομο DOWN
2) Παθήσεις της Σπονδυλικής Στήλης του Αθλητή
3) Αξιολόγηση Βελτίωση της Αντοχής σε Ελεύθερα Αθλούμενους και Δρομείς Υγείας
4)Εξοικείωση με τας Ομαδικά παιχνίδια
5) Διαχείριση και Ασφάλεια Αθλητικών Εγκαταστάσεων
6)Acrodynamic Yoga
7)Υδρογυμναστική- Agua Aerobic
➢ Παρακολούθηση Επιστημονικής Ημερίδας με θέμα << Πολλαπλή Σκλήρυνση και Ποιότητα Ζωής >>
➢ -Παρακολούθηση Σεμιναρίου για Εθελοντές του τομέα εθελοντισμού και εκπαίδευσης του Π.Α.Α.Π.Α.Θ << Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ>> του ΚΚΠΠΚΜ.
➢ -Παρακολούθηση Ημερίδας με σκοπό την Προαγωγή της κοινωνικής ένταξης μαθητών με προβλήματα όρασης. Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στο πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης μαθητών με ιδιαίτερες δυσκολίες/εκπαιδευτικές ανάγκες στο πλαίσιο του σχολείου-υποστήριξη εκπαιδευτικών και γονέων που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Ρεθύμνου.
➢ -Παρακολούθηση της Διεθνούς Ημερίδας για την ένταξη παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (Αυτισμός , Μαθησιακές Δυσκολίες , Ψυχοκοινωνικά Συμπεριφορικά Προβλήματα ) που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Ρεθύμνου.
➢ -Παρακολούθηση εργασιών του Διεθνές , Διεπιστημονικού Συμποσίου <<Παιδί , Παιχνίδι , Τέχνη και Τηλε-Ζωή >>που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Ρεθύμνου.
➢ -Παρακολούθηση εργασιών του 3ου Διεθνούς Συμποσίου Σχολικής Ψυχολογίας με θέμα << Ψυχική ανθεκτικότητα : Σύγχρονες εφαρμογές στο οικογενειακό και σχολικό πλαίδιο>>που πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο.
➢ -Παρακολούθηση 7ου Πανελλήνιου Συνέδριου << Διδακτική της Πληροφορικής>> που συνδιοργάνωσαν η Σχολή Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης και η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση στο Ρέθυμνο
➢ -Παρακολούθηση 9ου Πανελλήνιου Συνέδριου με Διεθνή Συμμετοχή << Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών στην εκπαίδευση >> που συνδιοργάνωσαν η Σχολή Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης και η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση στο Ρέθυμνο.
➢ -Συμμετοχή στο διήμερο επιμορφωτικό εισαγωγικό σεμινάριο << Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση –Εκπαίδευση για την Αειφορία : Αρχές και Μέθοδοι. Σχεδιάζοντας προγράμματα Π.Ε>>.που πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνπο.
➢ -Συμμετοχή στο Διεθνές Συμπόσιο << PEDAGOGY OF HAPPINESS. Towards an Unconventional το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο.
➢ -Παρακολούθηση Σεμιναρίου με θέμα << Ανακαλύπτω τα γράμματα και τις λέξεις μέσα από την τέχνη>> το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου Κρήτης.