Μαριάνα X. Κοτζαμανίδου

Η κ. Κοτζαμανίδου είναι απόφοιτη του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Α.Τ.Ε.Ι. Λαμίας, αριστούχος απόφοιτη του Τ.Ε.Φ.Α.Α-Α.Π.Θ. με ειδίκευση στην Ειδική Φυσική Αγωγή – Θεραπευτική Άσκηση, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Manchester Metropolitan University και διδάκτωρ Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με θέμα διδακτορικής διατριβής “Νευρομυϊκός έλεγχος κατά το πέρασμα εμποδίου σε παιδιά με και χωρίς Εγκεφαλική Παράλυση”.

Το ερευνητικό της έργο την τελευταία 15ετία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Manchester Metropolitan University και το European Space Agency αφορά θέματα ανθρώπινης απόδοσης, αρχιτεκτονικής του μυός, νευρομυϊκού ελέγχου, γηριατρικής, εμβιομηχανικής ανάλυσης ατόμων με ειδικές ανάγκες και τεκμηρίωσης μεθόδων υδροθεραπείας σε χρόνιες παθήσεις και παιδιατρικά προβλήματα.

Έχει αναπτύξει ερευνητικές συνεργασίες με το Εργαστήριο Ειδικής Αγωγής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ. και την Α’ Ψυχιατρική Πανεπιστημιακή Κλινική Α.Π.Θ. (Γ.Ν. Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης). Η ερευνητική της δραστηριότητα παρουσιάζεται σε πληθώρα εισηγήσεων και παρουσιάσεων σε συνέδρια και σεμινάρια, όπως επίσης σε συγγραφικό έργο 15 και πλέον δημοσιεύσεων. Επίσης, έχει εξαετή εμπειρία διδασκαλίας σε θέματα Ειδικής Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Φυσικοθεραπείας σε όλες της βαθμίδες της εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., Ι.Ε.Κ., Α.Ε.Ι. – σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο), ενώ η επαγγελματική της εμπειρία, πέραν της εκπαίδευσης, αφορά την υδροθεραπεία, τη νευρολογική αποκατάσταση και την προσαρμοσμένη φυσική δραστηριότητα.

Είναι πιστοποιημένη φυσικοθεραπεύτρια στις μεθόδους PNF, Bobath, Αqua PNF-Bad Ragaz, Clinical Ai Chi, Aquatic Motor Control, Water Specific Therapy- Halliwick Advanced, Halliwick Basic. Η Παγκόσμια Συνομονσπονδία Φυσικοθεραπείας την έχει ορίσει υπεύθυνη και επίσημη εκπρόσωπο για το Aquatic Physical Therapy στην Ελλάδα.

Τέλος, είναι μέλος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης για την Προώθηση των Γυναικών στον Αθλητισμό και τα Σπορ (Π.Ε.Π.Γ.Α.Σ.) και μέλος άλλων επιστημονικών και επαγγελματικών ενώσεων.